تازه های مدیریت شهری
تیم تنیس روی میز بانوان شهرداری کرج اول شد
سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و اطلاعات هزینه نیست
جاگذاری سطل‌های زباله مکانیزه در مناطق دهگانه در حال انجام است
دو انتصاب جدید در شهرداری کرج انجام شد
اعضای شورای اسلامی کار شهرداری کرج مشخص شدند
انتخابات شورای اسلامی کار شهرداری کرج برگزار شد