پنجشنبه 30 شهريور 1396   02:14:01
سامانه قوانین شورای اسلامی شهر کرج
فرم جستجو مصوبات شورا
تاریخ مصوبه شماره مصوبه
موضوع مصوبه شورا شماره ثبت دبیرخانه شهرداری
تاریخ ثبت دبیرخانه شهرداری آخرین ارجاع
حوزه مربوطه حوزه های زیر مجموعه

تاریخ مصوبهشماره مصوبهموضوع مصوبه شوراشماره ثبت دبیرخانه شهرداریتاریخ ثبت دبیرخانه شهرداریآخرین ارجاعحوزه مربوطهحوزه های زیر مجموعهفایل
95/4/31
4/42/95/2097
تامین منابع غیر نقدی پروژه بزرگراه شمالی
62008
95/5/3
...
معاونت فنی و عمرانی

Download
95/5/23
4/42/95/2681
تامین اعتبار مالی تملکات املاک و اراضی واقع در مسیر بزرگراه شمالی (ادامه شهید همت)
73107
95/5/24
...
اداره کل املاک و مستغلات

Download
95/5/23
4/42/95/2680
افزایش ماده 16 سازمان اتوبوسرانی
73135
95/5/24
...
سازمان حمل و نقل بار و مسافر

Download
95/5/26
4/42/95/2776
تبدبل وضع نیرو های شرکتی زنان سرپرست خانوار
74867
95/5/27
...
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

Download
95/6/4
4/42/95/2966
ادامه بلوار 45 متری گلشهر از خیابان شهید بهشتی به سمت شمال
80915
95/6/7
...
معاونت شهرسازی و معماری

Download
12345678910...>>>