يكشنبه 31 تير 1397   17:22:58
سامانه قوانین شورای اسلامی شهر کرج
فرم جستجو مصوبات شورا
تاریخ مصوبه شماره مصوبه
موضوع مصوبه شورا شماره ثبت دبیرخانه شهرداری
تاریخ ثبت دبیرخانه شهرداری آخرین ارجاع
حوزه مربوطه حوزه های زیر مجموعه

تاریخ مصوبهشماره مصوبهموضوع مصوبه شوراشماره ثبت دبیرخانه شهرداریتاریخ ثبت دبیرخانه شهرداریآخرین ارجاعحوزه مربوطهحوزه های زیر مجموعهفایل
96/11/9
5/3/5/96/4123
پروژه احداث مصلی شهرستان فردیس
150514
96/11/10
...
معاونت مالی و اقتصادی

Download
96/10/24
5/3/5/96/3944
ارائه خدمات به شهرهای اقماری
143568
96/10/26
...
سازمان حمل و نقل ریلی

Download
96/10/24
5/3/5/96/3943
حمایت از ورزش معلولان
143556
96/10/26
...
سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی

Download
96/10/18
5/3/5/96/3892
پروژه تقاطع غیر همسطح ولیعصر (عج)
140257
96/10/19
...
معاونت فنی و عمرانی

Download
96/10/4
5/3/5/96/3765
افزایش ردیف اعتباری تکمیل پروژه تقاطع غیر همسطح شهید کیانپور (میانجاده)
1332973
96/10/5
...
معاونت فنی و عمرانی

Download
12345678910...>>>