سه‌شنبه 26 دي 1396   19:10:12
سامانه قوانین شورای اسلامی شهر کرج
فرم جستجو مصوبات شورا
تاریخ مصوبه شماره مصوبه
موضوع مصوبه شورا شماره ثبت دبیرخانه شهرداری
تاریخ ثبت دبیرخانه شهرداری آخرین ارجاع
حوزه مربوطه حوزه های زیر مجموعه

تاریخ مصوبهشماره مصوبهموضوع مصوبه شوراشماره ثبت دبیرخانه شهرداریتاریخ ثبت دبیرخانه شهرداریآخرین ارجاعحوزه مربوطهحوزه های زیر مجموعهفایل
96/5/29
4/41/96/2658
تملک ملک ضلع غرب مسجد جامع کرج
73449
96/5/31
...
اداره کل املاک و مستغلات

Download
96/5/28
2607
تعیین تکلیف حساب بدهکاران و اسناد پاس نشده سالهای قبل منطقه 7(2)
73481
96/5/30
...
معاونت مالی و اقتصادی

Download
96/5/28
4/41/96/2607
تعیین تکلیف حساب بدهکاران و اسناد پاس نشده سالهای قبل منطقه 7
73481
96/5/30
...
معاونت مالی و اقتصادی

Download
96/6/11
5/3/5/96/2772
نحوه هزینه کرد ردیف 416609 جاری-شهری ماده 16 بودجه مصوب سال 96 شهرداری
80530
96/6/13
...
معاونت مالی و اقتصادی

Download
96/6/13
5/3/5/96/2809
تغییر نام پروژه اتصال خیابان برغان
81773
96/6/16
...
معاونت شهرسازی و معماری

Download
12345678910...>>>